LIST NGÔN TÌNH CỔ ĐẠI SỦNG (UPDATING …)


Trong list hầu như đều là SỦNG HOẶC NGƯỢC NHẸ.

List bao gồm truyện HOÀNCHƯA HOÀN

Các bạn có thể kiếm truyện theo thể loại bằng cách nhấn Ctr+F và type vào thể loại bạn muốn tìm nhé.

MANG RA NGOÀI VUI LÒNG GHI ĐẦY ĐỦ NGUỒN

 

 

UPDATE 01/05/19

-Trẫm không muốn sống nữa

Cổ đại, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang, sạch, HE

https://thaonguyentientu.wordpress.com/hoan/co-dai-tram-khong-muon-song-nua-mac-nhien-hoi-thu/

-Nhân duyên tiền định

Cổ đại, cung đình, sủng ngọt, HE

https://www.wattpad.com/666431030-nh%C3%A2n-duy%C3%AAn-ti%E1%BB%81n-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BB%81-ho%C3%A0ng-ho%C3%A0ng-v%C4%83n-%C3%A1n

-Trường An Trì Mộ

Trọng sinh, cung đình hầu tước, hài sủng, HE.

https://louis263.wordpress.com/truong-an-tri-mo/

Trọng Sinh:

-Sủng thiếp dưỡng thành kí

Ngọt, sủng, trọng sinh, HE

https://cungquanghang.com/threads/sung-thiep-duong-thanh-ky-edit-mat-tra-khuc-ky.31587/

 

-Kiều thiếp (Nhiệt liệt đề cử)

Trùng sinh, Cung đình, Huyền huyễn, Nam giả nữ, Sủng Ngọt, HE.

https://bachbon.wordpress.com/2018/05/05/kieu-thiep-dong-thi-nuong/

 

-Sủng hậu tìm chết hàng ngày

Trùng sinh, HE

https://cungquanghang.com/threads/sung-hau-tim-chet-hang-ngay-nu-vuong-khong-o-nha.30360/

 

-Đích nữ nhị tiểu thư

xuyên không, trọng sinh, cung đấu, gia đấu

https://www.wattpad.com/story/147903388-%C4%91%C3%ADch-n%E1%BB%AF-nh%E1%BB%8B-ti%E1%BB%83u-th%C6%B0_-t%C3%ACnh-%C4%91a-%C4%91a-ho%C3%A0n-he

 

-Cẩm tú vinh hoa

trọng sinh, trạch đấu, cung đấu

https://tieulienlien.wordpress.com/2016/11/12/cam-tu-vinh-hoa-thinh-the-thanh-ca-van-an/

 

-Ngô gia Kiều thê

trùng sinh, nữ truy, siêu sủng, chút cung đấu gia đấu, có sắc, HE

https://cungquanghang.com/threads/ngo-gia-kieu-the-mat-tra-khuc-ky-trong-sinh-gia-dau-sach-cuc-sung.31119/

 

-Sủng thê làm hoàng hậu

trùng sinh, ngọt sủng văn.

https://www.wattpad.com/story/152240738-s%E1%BB%A7ng-th%C3%AA-l%C3%A0m-ho%C3%A0ng-h%E1%BA%ADu-m%E1%BA%A1t-tr%C3%A0-kh%C3%BAc-k%E1%BB%B3

 

-Ta là chính thê của chàng

Trùng sinh, cổ đại, gia đấu, cung đấu

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=320829

 

-Tâm trẫm thật là mệt

Nam trùng sinh, nữ giả nam, cung đình hầu tước

https://vuviphuong.wordpress.com/2018/02/22/edit-tam-tram-that-la-met/

 

Trùng sinh sủng hậu

Trùng sinh, cung đình hầu tước, HE

https://hoatuyethouse.wordpress.com/2017/08/16/1846/

 

-Thịnh sủng thê bảo

trùng sinh, sủng

https://vuviphuong.wordpress.com/2017/07/19/cd-thinh-sung-the-bao-mat-tra-khuc-ky/

 

-Quý nữ khó cầu

Trùng sinh, nữ cường, trạch đấu, thiếu nữ phúc hắc X vương gia núi băng, sủng

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=325306

 

-Chân mệnh hoàng hậu

trùng sinh, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước

https://cungquanghang.com/threads/chan-menh-hoang-hau-dau-dau-ma-ma-hoan.28178/

 

-Thiên Chi Kiều Nữ

trùng sinh, cung đình hầu tước, gia đấu, sủng, HE

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=382851

 

-Tái thế làm phi

trùng sinh, sủng

https://liethoacac.com/tai-lam-phi-tong-cong-dai-nhan.html

 

-Chỉ yêu chiều thế tử phi

trùng sinh, gia đấu, sủng

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=305344

 

Cung đình hầu tước:

-Hồ Ly Háo Sắc (hay)

cung đình, hài

https://kannie94.wordpress.com/ho-ly-hao-sac/

 

Con Gái là Thế (hay)

Cung đình hầu tước, oan gia hoan hỉ, ngọt ngào

http://kaffesua.com/con-gai-la-the-do-tac-gia-nguyet-ha-diep-anh/

 

-Quý Thiếp (cùng tác giả với ‘Kiều Thiếp’)

Báo thù, Tình cảm, HE

https://bachbon.wordpress.com/2018/07/27/quy-thiep-dong-thi-nuong/

 

-Lui Lui Lui Lui Ra

cung đình hầu tước, nam giả hoạn quan, hài, ngọt sủng

https://www.wattpad.com/story/157867511-edit-lui-lui-lui-lui-ra-b%E1%BB%91-%C4%91inh-l%C6%B0u-ly

 

-Hoàng sủng (Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng)

Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước

https://www.wattpad.com/story/136876787-edit-ho%C3%A0n-ho%C3%A0ng-s%E1%BB%A7ng-khai-hoa-b%E1%BA%A5t-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3

 

-Độc sủng

cung đình hầu tước, sủng

https://www.wattpad.com/story/149868070-%C4%91%E1%BB%99c-s%E1%BB%A7ng

 

-Quá trình tự vả của hoàng đế

Cung đình hầu tước, ngọt, sủng sạch

https://hoatuyethouse.wordpress.com/cd-hoang-de-tu-va/

 

-Nghịch Thần

cung đình hầu tước, hài, HE

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=391566

 

-Vi thần có tội

cung đình hầu tước, sạch

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=288484

 

-Dám kháng chỉ, Chém

cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang, hài, sủng, có chút ngược, HE

https://www.wattpad.com/story/67499336-d%C3%A1m-kh%C3%A1ng-ch%E1%BB%89-ch%C3%A9m-lam-ng%E1%BA%A3-th%E1%BA%A3o-ho%C3%A0n

 

-Bệ hạ, thỉnh tự trọng (hay)

nữ phẫn nam trang, cung đình hầu tước, hài, 18+

https://cungquanghang.com/threads/be-ha-xin-tu-trong-tuu-tieu-that-104c-hoan.30539/

 

Cung Đấu

 

-Khó làm thái tử phi

cung đấu, HE

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=400848

 

-Độc sủng thánh tâm

Cung đấu, Ngọt sủng, Hài hước, Nam cường, Nữ cường, 16+

https://www.wattpad.com/story/152354981-%C4%91%E1%BB%99c-s%E1%BB%A7ng-th%C3%A1nh-t%C3%A2m-edit-th%E1%BB%8Bnh-th%E1%BA%BF-thanh-ca

 

-Hoàng hậu vô đức

cung đấu,siêu hài, sủng, HE

https://bachtulien.wordpress.com/co-dai/hoang-hau-hoang-hau-vo-duc/

 

-Manh sủng

cung đấu, sủng, duyên trời tác hợp, nam nữ cường

https://www.wattpad.com/story/151790186-edit-manh-s%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91-%C4%91inh-l%C6%B0u-ly

 

-Tư thái cung phi

Xuyên qua, Cung đấu, Tình cảm, Ngọt Sủng

https://www.wattpad.com/story/131571615-t%C6%B0-th%C3%A1i-cung-phi-edit-thanh-tri%E1%BB%87t-th%E1%BA%A5u-minh

 

-Ngưng Hoan

cổ đại, cung đấu

https://kannie94.wordpress.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/

 

-Hiền hậu thực nhàn

Xuyên không, cung đấu

https://www.wattpad.com/story/125470923-ho%C3%A0n-hi%C3%AA%CC%80n-h%C3%A2%CC%A3u-th%C6%B0%CC%A3c-nha%CC%80n-edit-nh%C3%A2%CC%81t-thu%CC%A3-anh

 

-Bình tĩnh làm phi (Đề cử)

cung đấu, hài, sủng, đáng yêu

https://www.wattpad.com/story/103188197-edit-ho%C3%A0n-b%C3%ACnh-t%C4%A9nh-l%C3%A0m-phi-phong-qu%C3%A1-th%E1%BB%A7y-v%C3%B4

 

-Kỹ năng tranh sủng

Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng

https://www.wattpad.com/story/131809911-ho%C3%A0n-k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-tranh-s%E1%BB%A7ng-edit-ch%C3%A2n-l%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AD

 

-Sủng Phi thượng vị kí

Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn

https://www.wattpad.com/story/79873252-hoa%CC%80n-su%CC%89ng-phi-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-v%E1%BB%8B-k%C3%BD-edit-m%E1%BA%A1ch-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-ph%C3%B9

 

-Ba nghìn sủng ái tại một thân

cung đấu, SẮC, sủng, có chút ngược do hiểu lầm, HE

http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=378951

 

-Thứ nữ sủng phi

cung đấu, sủng

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=308676

 

-Cung đấu không bằng nuôi cún

cung đấu, nam 9 biến thành cún, sủng

https://nguyenla.wordpress.com/cung-dau-khong-bang-nuoi-cun-muc-luc/

 

Xuyên sách

 

-Nhật ký sủng ái của nữ phụ xinh đẹp

hiện đại, xuyên sách, HE

https://www.wattpad.com/story/156500086-edit-nh%E1%BA%ADt-k%C3%BD-s%E1%BB%A7ng-%C3%A1i-c%E1%BB%A7a-n%E1%BB%AF-ph%E1%BB%A5-xinh-%C4%91%E1%BA%B9p-b%E1%BB%87-h%E1%BA%A1

 

-Tiểu thiếp không dễ làm

Xuyên sách, sủng, cổ đại

https://www.wattpad.com/story/118740156-xuy%C3%AAn-s%C3%A1ch-edit-ti%E1%BB%83u-thi%E1%BA%BFp-kh%C3%B4ng-d%E1%BB%85-l%C3%A0m

 

-Một đêm ‘bệnh kiều’ đột nhiên tới (hay)

xuyên sách, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, sủng, nữ 9 bàn tay vàng

http://nguyettichlau.com/2015/03/14/gioi-thieu-mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/

 

Xuyên không

 

-Quá trình dưỡng thành Yêu Hậu

xuyên không, sủng ngọt, 3s

https://cungquanghang.com/threads/qua-trinh-duong-thanh-yeu-hau-binh-lam-mac-mac-yen-nhu-chuc-120.26782/

 

–Cuộc chiến thượng vị

Nữ phụ văn, cổ đại, xuyên không, 3S.

https://macthienyblog.wordpress.com/2015/01/02/xk-quy-nu-nu-phu-cau-thuong-vi-tam-nhuy/

 

-Yên chi thượng hoa

Xuyên không, hào môn thế gia, HE

https://macthienyblog.wordpress.com/2014/12/13/xuyen-khong-co-dai-yen-chi-thuong-hoa-tam-nhuy/

 

-Nàng phi lười của Tà Vương

xuyên không, cung đấu

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=313879

 

-Thần y ngốc phi

xuyên không

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=404565

 

-Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Xuyên không, cung đình, sủng

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=315062

 

-Bát Bảo Trang (hay)

xuyên không, cung đình hầu tước, sủng sạch, nhẹ nhàng

https://hoatuyethouse.wordpress.com/bat-bao-trang-nguyet-ha-diep-anh/

 

-Như Châu Như Ngọc (hay)

xuyên không – sủng – ngọt ngào, cung đình hầu tước

http://kaffesua.com/nhu-chau-nhu-ngoc-tac-gia-nguyet-ha-diep-anh/

 

-Phi thường hoàn mỹ (chuẩn 3S)

xuyên không, sủng, cung đình hầu tước

http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=164&t=382011

 

-Sủng phi nhân sinh

Hệ thống, kiếp trước kiếp này, xuyên qua thời không

https://www.wattpad.com/story/87748747-s%E1%BB%A7ng-phi-nh%C3%A2n-sinh

 

-Làm sủng phi như thế nào

xuyên không, cung đấu

https://www.wattpad.com/story/74514691-l%C3%A0m-s%E1%BB%A7ng-phi-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-ho%C3%A0n-ch%C3%ADnh-v%C4%83n-%2B-pn

 

-Hoàng Hậu Lười Hiểu Nguyệt

Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

https://www.wattpad.com/story/69931777-ho%C3%A0ng-h%E1%BA%ADu-l%C6%B0%E1%BB%9Di-t%C3%B4-hi%E1%BB%83u-nguy%E1%BB%87t-l%E1%BA%A1c-thanh-full

 

-Thiên Hậu PK Nữ Hoàng

xuyên không, cung đấu, sủng

https://hitsujinonamida.wordpress.com/xuyen-khong/thien-hau-pk-nu-hoang/

 

-Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ

xuyên không, cung đấu, HE

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=304888

 

-Bảy kiếp xui xẻo (hay)

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=316996

 

-Tình kiếp Tam Sinh (hay)

http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=315680

 

Nữ quan:

 

-Tương du nữ quan (hay)

cung đình, HE, nam nữ cường

https://tucaumuaha.wordpress.com/about/truyen-hoan/tuong-du-nu-quan/

 

-Quy Tắc Nữ Quan (hay)

xuyên không, cung đấu, ngược nam

https://kannie94.wordpress.com/quy-tac-nu-quan/

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s