Featured

PASS

WARNING: Dưới đây sẽ là câu hỏi về PASS của các truyện trong nhà, nếu ai ngại đọc truyện có PASS hay nghĩ tớ chảnh bày đặt set PASS thì vui lòng click back =))))). Các bạn hãy cứ đặt vào chỗ của tớ, ngồi edit hàng giờ, để có 1 chương hoàn chỉnh sau …

Continue reading PASS

Advertisements